Strona archiwalna


facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz Instytutu Historii UŚ

Budynek i logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

10 grudnia 2019 roku o godz. 15.30 w budynku przy ul. Bankowej 11 w Katowicach (sala nr 142) odbędzie się jubileusz 50-lecia Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz rektorskich: prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Andrzej Noras, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz władz wydziałowych: prodziekan ds. rozwoju naukowego prof. dr hab. Adam Dziadek i prodziekan ds. wymiany akademickiej dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ.

W programie uroczystości przewidziano m.in. prezentację historii instytutu, Koła Naukowego Studentów Historii oraz wręczenie złotych odznak „Zasłużony dla Uniwersytetu”. W drugiej części spotkania zostanie wręczona księga pamiątkowa prof. Idziemu Panicowi, długoletniemu pracownikowi i byłemu dyrektorowi instytutu. Będzie to również okazja do wysłuchania laudacji i wystąpienia prof. Panica. Spotkanie zakończy się wieczorem wspomnień, w którym wezmą udział m.in. emerytowani pracownicy instytutu.

Udział w uroczystości zapowiedzieli przedstawiciele najważniejszych instytutów historycznych w kraju oraz instytucji współpracujących z Instytutem Historii UŚ.

Zaproszenie na uroczystość

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.