Strona archiwalna


facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ochrona danych osobowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

mgr Ewelina Zasada
iod@us.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Inspektor Danych Osobowych

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.