Strona archiwalna


facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Organizacja ABSL doceniła Uniwersytet Śląski w Katowicach

 dłonie trzymające długopis.

Uniwersytet Śląski w Katowicach został doceniony przez Association of Business Service Leaders in Poland – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) za swój wkład w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w ciągu ostatnich dwóch lat.

ABSL jest wiodącą organizacją reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce. Związek podejmuje między innymi współpracę z agendami rządowymi, samorządowymi oraz uczelniami na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy, a także dba o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. W ramach swojej działalności organizacja przyznaje wyróżnienia podmiotom, które przyczyniają się do rozwoju potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Uczelnia doceniona została w kategorii liderzy edukacji za współpracę z sektorem nowoczesnych usług biznesowych, dążącą do opracowania najlepszych programów kształcenia.

Nagrody w dziesięciu kategoriach wręczone zostały podczas spotkania kadry zarządzającej firm członkowskich, które odbyło się 5 grudnia 2019 roku w Warszawie. W uroczystości udział wzięli m.in. reprezentanci firm członkowskich, partnerzy strategiczni i prezydenci największych polskich miast, przedstawiciele administracji państwowej. 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.