Strona archiwalna


facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rektorzy z wizytą na Uniwersytecie Stanforda i w Dolinie Krzemowej

dłoń trzymająca długopis

Od 9 do 12 grudnia 2019 roku przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przebywać będą z wizytą na Uniwersytecie Stanforda i w Dolinie Krzemowej (USA). Program pobytu obejmuje szereg spotkań studyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z pozycją uczelni w światowych rankingach.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego z wizytą do Stanów Zjednoczonych uda się rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W skład delegacji, której przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący KRASP, wejdą także przedstawiciele władz: Politechniki Śląskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, a także Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W programie przewidziano m.in. spotkania z przedstawicielami: Uniwersytetu Stanforda, Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy oraz reprezentantami środowiska biznesowego.

Wizyta będzie stanowić okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu strategii zarządzania uczelniami i budowy ich postrzegalności na arenie międzynarodowej, stymulowania współpracy o charakterze interdyscyplinarnym, a także rozwoju badań naukowych, ich popularyzacji i komercjalizacji. Uczestnicy dyskutować będą również o tym, w jaki sposób osiągnąć wysoką pozycję w światowych rankingach szkół wyższych, a co za tym idzie, dołączyć do najlepszych uczelni na świecie.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.