Strona archiwalna


facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uczelnia

Miniaturki zdjęć

Uniwersytet jest odbiciem wolnej myśli

Juan Maria Parent

„Uniwersytet od zawsze […] był miejscem spotkań ludzi o różnych poglądach, opiniach, otwartym na konstruktywne dyskusje i wytyczanie nowych wizji i kierunków myślenia i działania. I takim pozostanie. […]
Ogromny potencjał ludzki, naukowy, dydaktyczny jaki reprezentuje nasz Uniwersytet i inne szkoły wyższe naszego regionu, powinien być jeszcze bardziej wykorzystywany do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć w coraz bardziej konkurencyjnym świecie tak, by stworzyć jak najlepsze warunki życia i pracy w naszym regionie, we współczesnym społeczeństwie wiedzy.”

Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia podczas inauguracji nowego roku akademickiego
„Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 1 (161) październik 2008

„Uniwersytet Śląski – jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni – powstał w »turbulentnym« 1968 roku. […] Uniwersytet Śląski ma dominujący wkład w ciągle trwającą przemianę krainy węgla i stali w krainę wiedzy, której bogactwem są chłonne umysły kształtowane przez dobre śląskie uczelnie. W coraz większym stopniu absolwenci śląskiej Alma Mater […] wpływają na losy naszego regionu, Polski, a coraz częściej także Europy. […] Po czterdziestu latach istnienia Uniwersytet Śląski stał się owym »ogniskiem kultury« promieniującym na całe społeczeństwo ziemi śląskiej i zagłębiowskiej, czego pragnęli Ci, którzy marzyli o jego utworzeniu.” 

prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Z „Przedmowy JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego”
„»Mądrość zbudowała sobie dom…« Uniwersytet Śląski 1968–2008.
Dzieje, dokumentacja, źródła”. Red. A. Barciak. Katowice 2008

Uniwersytet Śląski jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek 50 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety. 

Nowoczesność wiąże się ze sposobem myślenia i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to również coraz bardziej aktywna współpraca międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność i otwartość na nowe technologie, wrażliwość na zmieniające się warunki rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał dydaktyczny i rozbudowując infrastrukturę.

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.