Strona archiwalna


facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Współpraca


współpracaŚwiadomość wzajemnych korzyści i szans, płynących ze współpracy Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym – nie tylko w kontekście rozwoju Uczelni, ale również rozwoju regionu, kraju, Europy – znajduje swój wyraz w budowaniu pomostów pomiędzy nauką a kulturą, oświatą, gospodarką oraz polityką. Uniwersytet coraz uważniej wsłuchuje się w potrzeby regionu, w którym się rozwija, służąc mu specjalistami, aparaturą, zasobami informacyjnymi, bibliotecznymi i lokalowymi, a także swoimi osiągnięciami.
 

Jednocześnie Uniwersytet Śląski dąży do nawiązywania i pogłębiania współpracy z ośrodkami naukowymi i instytucjami w skali światowej. W sumie uczelnia zawarła już ponad 1000 umów o współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z zagranicy, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.
 

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.